La šalica - Handmade with Love

Pravila privatnosti

>
>
Pravila privatnosti

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Kupaca Internet stranica www.la-salica.com Ova Izjava o privatnosti je sastavni dio Općih uvjeta poslovanja Hopsica obrta za usluge i trgovinu
Hopsica obrt za usluge i trgovinu kao prodavatelj na Internetskoj stranici www.la-salica.com pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU.

Svaki Kupac koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu ivanarubini@gmail.com
Prihvaćanjem ove Izjave o privatnosti klikom prilikom registracije Kupca odnosno prijavom na Internet stranici www.la-salica.com od strane Kupca, Kupac potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

Prilikom registracije kupca na Internet stranicii www.la-salica.com , Hopsica obrt za usluge i trgovinu. će od budućeg Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, korisničko ime i lozinka (opcionalno).
Nakon što se osoba registrira za Kupca, ima mogućnost pristupiti korisničkom računu koji se nalazi unutar profila Kupca. Pristup Korisničkom računu ni na koji način nije obvezujući. Kupac potvrđuje da se slaže da pohranom osobnih podataka klikom na gumb za prijavu.

Davanje osobnih podataka je odluka Kupca . Uz pomoć tih podataka u mogućnosti smo Vam isporučiti željene artikle, kao i obavijestiti Vas o trenutnom statusu Vaše narudžbe.

Hopsica obrt za usluge i trgovinu preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Internet stranice www.la-salica.com. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve, te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova.

Hopsica obrt za usluge i trgovinu prikuplja osobne podatke Kupca u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Internet stranici www.la-salica.com, realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem.

Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici stilplus.hr, a koji je sadržan u Općim uvjetima poslovanja te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Kupca.

Svi podaci o Kupcima se strogo čuvaju i dostupni su isključivo zaposlenicima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Hopsica obrt za usluge i trgovinu odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti ih prosljeđujemo trećim licima. Hopsica obrt za usluge i trgovinu će podijeliti Vaše osobne podatke isključivo s pružateljima usluga distribucije robe za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte Sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu ne može biti uručen.

Kupac u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima po registraciji na stranici gdje Kupac može revidirati svoje osobne podatke koje je podijelio s Hopsica obrt za usluge i trgovinu. Kupac može zatražiti i dobiti od Hopsica obrta za usluge i trgovinu cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: ivanarubini@gmail.com

Kupac ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka. Kupac to može učiniti zahtjevom na mail ivanarubini@gmail.com i podaci će biti izbrisani bez odgađanja.
Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka ivanarubini@gmail.com

Zaštitu podataka Hopsica obrt za usluge i trgovinu uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Hopsica obrt za usluge i trgovinu provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice www.la-salica.hr te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Pravila Privatnosti

S ciljem zaštite osobnih podataka u skladu o odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i vijeća, od 27. travnja 2016.g., o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka) Hopsica obrt za usluge i trgovinu, kao društvo koje beziznimno, pravodobno i potpuno provodi pravnu regulativu u svim područjima poslovanja, a osobito u onim koji se izravno odnose na interese i zadovoljstvo klijenata, donosi i objavljuje ovu Politiku privatnosti.

Hopsica obrt za usluge i trgovinu prodaju vrši putem web shopa prisutnog na ovoj web stranici. Djelatnost obrta nije fokusirana na osobne podatke niti podrazumijeva opsežnu obradu osobnih podataka fizičkih osoba. Osobni podaci s kojima se u svom redovitom poslovanju obrt susreće i koje obrađuje, su podaci prikupljeni uz privolu, a u svrhu realizacije kupoprodaje.

Zaštita prava i sloboda pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka zahtijeva uvođenje Politike privatnosti koja ima za cilj upoznati ispitanike s načinom na koji će njihovi osobni podaci biti obrađivani u društvu obrta, kao i koja su njihova prava i kako se ostvaruju. Stoga ova Politika privatnosti osigurava i transparentnost u vezi s funkcijama i obradom osobnih podataka te omogućava ispitaniku da se upozna s pravima vezanim uz obradu podataka.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Osobni podaci koje prikuplja i obrađuje Hopsica obrt za usluge i trgovinu, u obavljanju svoje djelatnosti  predstavljaju poslovnu tajnu. Hopsica obrt za usluge i trgovinu, provodi mjere tehničke i organizacijske sigurnosti koji osiguravaju trajanju povjerljivost svih osobnih podataka i što obuhvaća i sprečavanje neovlaštenog pristupa osobnim podacima i opremi kojom se koristi pri obradi podataka ili njihove neovlaštene upotrebe.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Hopsica obrt za usluge i trgovinu, odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

S osobnim podacima mora se postupati s posebnom pažnjom, a koristiti se smiju isključivo u skladu s razlogom iz kojeg su prikupljeni.

Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni ili za koje postoji druga zakonita osnova obrade.

Prikupljanje osobnih podataka smije se provoditi isključivo sukladno zakonskim propisima i etičkim načelima. Dopušteno je obrađivati osobne podatke samo kad za to postoji jasno određena i dokumentirana zakonska osnova ili osnova temeljena na ugovornom odnosu, dok su sve ostale obrade osobnih podataka dopuštene jedino uz jasnu dokumentiranu privolu njihovog vlasnika ili njegovog opunomoćenika.

Osobne podatke prikupljamo isključivo onda kada nam za to ispitanik da privolu: prilikom registracije na stranicu ili putem raznih obrazaca na stranici.

Isti podaci koriste se u svrhu sklapanja ugovora, te u svrhu upoznavanja prodavatelja s kupovnim navikama kupaca, kao i u informativne svrhe, te svrhe promidžbe usluga i proizvoda prodavatelja.

Osobne podatke ponajprije prikupljamo radi:

 • što učinkovitijeg odgovora na vaš upit;
 • izvršenja ugovora o kupoprodaji;
 • promocije naših usluga i iskazivanja namjere sklapanja ugovora;
 • naše interne statističke obrade podataka;
 • mogućnosti slanja publikacija, brošura i drugih promidžbenih materijala;
 • izvršenja naših zakonskih i ugovornih obveza;
 • legitimnog interesa.

Hopsica obrt za usluge i trgovinu,obrađuje osobne podatke isključivo u mjeri u kojoj je to potrebno za pružanje usluge i ostvarivanje gore navedenih ciljeva. Prilikom pohrane podataka osobni se podaci pohranjuju na najmanjem mogućem broju mjesta na kojima su adekvatno zaštićeni.

U slučaju da na našoj stranici vršite plaćanje kreditnim ili debitnim karticama, naš poslovni partner CorvusPay koji navedenu uslugu omogućava, daje sljedeću Izjavu o zaštiti prijenosa osobnih podataka.

CorvusPay kao izvršitelj provođenja autorizacije i naplate kreditnih kartica postupa s osobnim podacima u svojstvu izvršitelja obrade te sa osobnim podacima postupa u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka te prema strogim pravilima PCI DSS L1 regulative o zaštititi upisa i prijenosa podataka.

Osobni podaci koji se koriste u svrhu autorizacije i naplate odnosno u izvršavanja obveza iz Ugovora ili temeljem Ugovora, smatraju se povjerljivim podacima.

CorvusPay osobne podatke ne obrađuje niti koristi osim u svrhe izvršenja ugovora autorizacije i naplate.

CorvusPay jamči ispunjavanje svih uvjeta određenih važećim propisima o zaštiti osobnih podataka za izvršitelje obrade osobnih podataka, a osobito poduzimanje svih potrebnih tehničkih, organizacijskih i sigurnosnih mjera a to naročito potvrđuje i PCI DSS L1 certifikatom.

Dajemo Vam mogućnost izbora o upotrebi Vaših podataka, uključujući mogućnost odluke želite li ili ne da se Vaše ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Ne zahtijevamo od Vas slanje podataka kako bismo vam omogućili pristup na svoje stranice.

Hopsica obrt za usluge i trgovinu, neće bez Vaše posebne privole Vaše osobne podatke prenositi neovlaštenim trećim osobama, neće Vam slati e-poruke koje su u suprotnosti s uvjetima upotrebe, a u bilo kojem trenutku možete se odjaviti liste primatelja bilo koje e-pošte.

Prikupljene osobne podatke pohranjujemo do opoziva pohrane osobnih podataka od strane ispitanika. Ispitanik u bilo kojem trenutku može povući svoj pristanak na daljnje prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka, a opoziv pohrane osobnih podataka može zatražiti pismenim putem na adresu tvrtke ili putem elektroničke pošte na ivanarubini@gmail.com

Kada posjećujete naše web-lokacije, naš web-server uvijek sprema naziv Vašega pružatelja internetskih usluga, web-lokaciju s koje ste nas posjetili, web-lokacije koje ste pregledavali tijekom posjeta te datum i vrijeme posjeta. Naši kolačići ne sadržavaju specifične osobne informacije, tako da Vaša privatnost ostaje zaštićena, jer se ne radi o osobnom podatku, odnosno tako prikupljene osobne podatke ne koristimo da bismo Vas identificirali.

IP adresa se prenosi sa svakim poslanim zahtjevom poslužitelju, tako da server zna gdje odgovor mora biti poslan. Pružatelj internet usluga (ISP) dodjeli svima IP adresu prilikom spajanja na Internet. ISP može pratiti koja je IP adresa u kojem trenutku dodijeljena pojedinim korisnicima. Sve dok se spremljena IP adresa ne izbriše teoretski se može, preko ISP-a, doći do identiteta krajnjeg korisnika. Iz tog razloga Voditelj obrade ne sprema IP adrese posjetitelja, nego ih koriste samo u svrhu prepoznavanja sesije i obrane od napada. Prema tome IP adresa se neposredno nakon toga briše, tako da prikupljeni podaci ostanu anonimni te da se niti posredovanjem ISP ne može saznati identitet krajnjeg korisnika.

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi se omogućile ili poboljšale ponuđene funkcije te korisničko iskustvo.  Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo te potpunu funkcionalnost internet stranice, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Međutim, ukoliko to ne želite, možete ih odbiti, ali onda postoji šansa da će funkcionalnost stranice biti ograničena.

Povrh toga, osobni se podaci spremaju samo onda ako nam ih dobrovoljno stavite na raspolaganje, npr. u okviru registracije, anketa, nagradnih igara ili radi izvršenja ugovora.

Hopsica obrt za usluge i trgovinu omogućava ostvarivanje svih prava ispitanika. Tako u svakom trenutku imate pravo tražiti:

 • brisanje osobnih podataka („pravo na zaborav“) ako obrada Vaših osobnih podataka više nije nužna u odnosu na svrhu zbog kojeg su prikupljeni ili ukoliko povučete Vašu privolu za obrađivanje osobnih podataka ili ukoliko uložite prigovor na obradu Vaših osobnih podataka te dokažete da Vaši legitimni interesi za brisanjem osobnih podataka prevladavaju nad legitimnim interesom Voditelj obrade za obradom Vaših osobnih podataka;
 • ispravak osobnih podataka ako su se neki od Vaših osobnih podataka izmijenili ili ste uočili grešku Vašim prikupljenim osobnih podacima;
 • prijenos osobnih podataka, odnosno zatražiti osobne podatke koji se na Vas odnose u elektroničkom obliku i prenijeti ih trećoj osobi;
 • prigovor ukoliko se protivite svrsi u koju se Vaši osobni podatci obrađuju;
 • ograničenje obrade osobnih podataka ukoliko osporavate točnost osobnih podataka, ukoliko se protivite brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe; ukoliko Voditelj obrade više ne treba Vaše osobne podatke za potrebe obrade, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; ukoliko ste uložili prigovor na obradu osobnih podataka.

Vaša prava možete ostvariti bez troškova, elektroničkim putem, obraćanjem na mail adresu: ivanarubini@gmail.com

Iznimno, ukoliko zahtijevate da Vam se u svrhu prijenosa osobnih podataka izda potvrda u drugom obliku, osim elektroničkom obliku, Voditelj obrade pridržava pravo naplate razumne naknade administrativnih troškova za izdavanje dodatne kopije osobnih podataka.

U slučaju narušavanja sigurnosti osobnih podataka koje bi Vam moglo prouzročiti znatnu štetu, obavijestiti ćemo Vas bez odgađanja, te poduzeti sve potrebne mjere kako bi se šteta otklonila, te ograničile ili ublažile štetne posljedice nastale narušavanjem sigurnosti osobnih podataka

Ako odlučimo mijenjati ovu politiku privatnosti, promjene ćemo postaviti na ovu stranicu tako da možete neprestano imati uvid u njih.

Start typing and press Enter to search

Košarica

Nema proizvoda u košarici.