La šalica - Handmade with Love

Uvjeti kupnje

>
>
Uvjeti kupnje

Nositelj svih prava na internet stranici www.la-salica.com je Hopsica obrt za usluge i trgovinu vl. Ivana Rubinić

Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem web trgovine te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Hopsica obrta za usluge i trgovinu smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje putem webshopa i prodavatelj robe ponuđene na ovim stranicama je Hopsica obrt za usluge i trgovinu., Repišće 69, 1450 Jastrebarsko, OIB: 79121677557, a Kupac robe ili Korisnik je posjetitelj internet trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju. Korištenjem usluge Web trgovine www.la-salica.com smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama.
Hopsica obrt za usluge i trgovinu pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Hopsica obrt za usluge i trgovinu zadržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio webshopa u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Hopsica obrt za usluge i trgovinu zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda. Svi opisi i slike se redovito i detaljno provjeravaju.

Uvjeti poslovanja

I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu za sklapanje ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, ili zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen ugovor između korisnika i Hopsica obrt za usluge i trgovinu a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem webshopa uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem interneta.
Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu od Hopsica obrt za usluge i trgovinu.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Hopsica obrt za usluge i trgovinu svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom elektroničkom poštom na ivanarubini@gmail.com, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, i adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Hopsica obrt za usluge i trgovinu zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. Povrat novca može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Hopsica obrt za usluge i trgovinu , Repišće 69, 10450 Jastrebarsko bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je za Hopsica obrt za usluge i trgovinu uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da se prije raskida Ugovora javi na  kako bi mu bio ivanarubini@gmail.com objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Uvjeti i postupak kupnje

Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod. Trošak dostave biti će vidljiv na kraju narudžbe. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u Eurima. Hopsica obrt za usluge i trgovinu nije u sustavu PDVa.

Start typing and press Enter to search

Košarica

Nema proizvoda u košarici.